אל תטיפו לפרישות מזוייפת

In Yiddish - with Hebrew subtitles... About not being "overly pious" in the bedroom.

Duration: 04:26