ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה

Rabbi YY Jacobson

Duration: 04:24