03 הרב יהושע שפירא

הרב יהושע שפירא מדבר על הארגון שמור עניך

Duration: 05:33