שנים עשר הצעדים

A short overview in Hebrew of the 12-Step program.

Duration: 07:24