הרב אברהם טברסקי שליט"א

With Hebrew Subtitles

Duration: 02:22