ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה

Rabbi YY Jacobson
Download This Video: