02 שיר חדש

Thank you to: "היינו כחולמים" for this video (cholmim@shoresh.org.il).

Duration: 04:19